Måleri

Att försköna och återskapa ursprungliga miljöer är uppdrag som J.ELFSTEDTS ofta utför. Vi arbetar mestadels med restaureringsmåleri i miljöer som trapphus, kyrkor och äldre byggnader. Att använda traditionella och väl beprövade metoder och material i arbetet är något vi anser är viktigt. Därför använder vi gärna linoljespackel, linoljefärg, emulsionsfärger och traditionella metoder som lasering, lavering, ådring och marmorering.

Naturligtvis utför vi även andra typer av målningsuppdrag både inom- och utomhus.

Läs mer om måleri på elfstedts.se